Phân loại giải pháp công nghệ blockchain hiện nay


Với sự bùng nổ của thương mại điện tử, công nghệ 4.0 cho phép thông tin, giao dịch được lưu trữ trên nền tảng công nghệ số. Các giải pháp được phát minh đáp ứng tính minh bạch, bảo vệ thông tin an toàn trên internet. Giải pháp blockchain khá mới tại Việt nam, nhưng đang được các đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn nhiều.

Công nghệ blockchain được phát triển là chuỗi khối, sổ cái lưu trữ thông tin của từng lĩnh vực: Tài chính, công nghệ, y tế, giáo dục… mang đến nhiều lợi thế về quản lý dữ liệu an toàn, bảo mật, minh bạch thông tin trên toàn hệ thống. Công nghệ blockchain được phát triển thành nhiều loại để phục vụ nhu cầu sử dụng giải pháp ngày càng bùng nổ. 

Phân loại hệ thống blockchain 

Công nghệ blockchain là một chuỗi khối cung cấp dữ liệu để lưu trữ thông tin và liên kết với nhau bằng các chuỗi liên kết được mã hóa. Blockchain được phát triển thành 3 loại chính, đáp ứng yêu cầu tương tác và quản lý dữ liệu:

  • Public blockchain – Một chuỗi có tính mở, được công khai cho nhiều đối tượng có thể đọc và ghi dữ liệu trên chuỗi. Tuy nhiên, chuỗi rất lớn, có nhiều nút tham gia. Do vậy, để thay đổi cấu trúc hệ thống blockchain, sửa đổi thông tin là hoàn toàn không thể, do cần sự đồng thuận của rất nhiều nút. Ứng dụng nhiều trong lĩnh vực tài chính, tiền ảo: bitcoin, Ethereum, forex…
  • Private blockchain – cho phép người dùng có quyền đọc, không được phép ghi dữ liệu (điều này phụ thuộc vào 1 bên thứ 3 cho phép hoặc không cho phép người dùng ghi dữ liệu). Bên thứ 3 có thể toàn quyền quyết định các thay đổi liên quan đến chuỗi.
  • Permissioned/ consortium – một dạng khác được cải tiến từ private blockchain với mức độ tin tưởng của public blockchain và mức độ bảo mật tuyệt đối của private. Giải pháp cá nhân an toàn, bảo mật với thông tin minh bạch được sử dụng nhiều cho ngân hàng, doanh nghiệp.

Các phiên bản blockchain hiện nay và ứng dụng

Với xu hướng ứng dụng blockchain trong quản lý, công nghệ được cải tiến, với nhiều tính năng, tạo ra 3 phiên bản chính:

  • Phiên bản blockchain 1.0 – ứng dụng cho lĩnh vực tiền ảo đầu tiên. Thực hiện chức năng quản lý các giao dịch, tạo lập và lưu trữ thông tin về chuyển đổi ngoại tệ, thanh toán kỹ thuật số.
  • Phiên bản blockchain 2.0 – ứng dụng cho lĩnh vực ngân hàng, giao dịch tài chính mở rộng. Quy mô của blockchain 2.0 mở rộng hơn, với khả năng mã hóa thông tin nhiều loại: cổ phiếu, nợ, quyền sở hữu, hợp đồng tài chính… 
  • Phiên bản blockchain 3.0 – được phát triển mở rộng vượt ra khỏi phạm vi tài chính. Với các lĩnh vực liên quan đến: y tế, giáo dục, chính phủ, nghệ thuật… mã hóa thông tin đa dạng cho từng lĩnh vực giúp quản lý minh bạch, nâng cao hiệu suất.

Dựa trên từng lĩnh vực quản lý mà đơn vị lựa chọn công nghệ blockchain phù hợp trong quản lý. Nhằm tối ưu bảo vệ dữ liệu, minh bạch thông tin, giảm chi phí…

Công nghệ blockchain được hoàn thiện, phát triển đáp ứng xu hướng phát triển, nhu cầu của doanh nghiệp. Các giải pháp được xây dựng từ nền tảng blockchain như hệ thống ICO chính là giải pháp hiệu quả để huy động vốn nhanh, an toàn cho nhà đầu tư. Lựa chọn hệ thống blockchain phù hợp với quy mô hệ thống, nhu cầu quản lý thông tin. Hy vọng những thông tin trên đây hữu ích cho bạn đọc quan tâm đến giải pháp công nghệ blockchain – xu hướng quản lý trong tương lai.