Giảng viên nào được miễn thi Ngoại ngữ và Tin học khi thăng hạng?


Bộ GD-ĐT vừa gửi công văn tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương; Các cơ sở vật chất giáo dục ĐH và trường CĐ sư phạm công lập về việc doanh nghiệp thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giảng sư cấp cao (hạng I), giảng sư chính (hạng II) năm 2017.

Theo đó, nhân viên dự thi thăng hạng CDNN giảng sư chính (hạng II) năm 2017 phải dự thi đủ các bài thi: Bài thi tri thức chung; bài thi tri thức trình độ, nghiệp vụ; bài thi ngoại ngữ; bài thi tin học

Nội dung thi: Kỹ năng tiêu dùng khoa học tin tức căn bản theo quy định của tiêu chí CDNN giảng sư chính (hạng II).Hình thức thi: Thực hành trên máy vi tính.Thời gian thi dự thi là 45 phút.

Miễn thi ngoại ngữ CDNN giảng sư chính (hạng II)

Bộ GD-ĐT quy định miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi thăng hạng CDNN giảng sư chính (hạng II) đối với 1 trong các trường hợp: Đã học tập, nghiên cứu toàn thời kì ở nước ngoài và được cấp bằng đại học, bằng thạc sĩ hoặc bằng tấn sĩ của cơ sở vật chất tập huấn nước ngoài tiêu dùng 1 trong các tiếng đề cập Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trong tập huấn; văn bằng đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định hiện hành. Đã có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ thuộc 1 trong các tiếng đề cập Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

Đã có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 theo Khung khả năng ngoại ngữ 6 bậc tiêu dùng cho Việt Nam (B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu) hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEFL PBT 450 điểm, TOEFL CBT 133 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, IELTS 4,5 điểm trở lên. Các chứng chỉ ngoại ngữ đề cập trên còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến hết ngày 30/9/2017.

Đối với giảng sư chuyên ngành tiếng đề cập nước ngoài thì các quy định miễn thi ngoại ngữ tại mục 4.1 phải là tiếng đề cập khác với chuyên ngành tiếng đề cập nước ngoài đang giảng dạy.

Yêu cầu nhân viên dự thi thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ phải trình Hội đồng thi (tại địa điểm thi) minh chứng miễn thi, bao gồm: Bản gốc văn bằng hoặc chứng chỉ được miễn thi theo quy định để đối chiếu trực tiếp tại Hội đồng thi. Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ được miễn thi được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng nhận để lưu tại Hội đồng thi.

Bản sao xác nhận văn bằng (do cơ sở vật chất giáo dục nước ngoài cấp) được Cục Khảo thí và Kiểm định quan hệ lâu dài giáo dục (nay là Cục Quản lý quan hệ lâu dài) thuộc Bộ GD-ĐT xác nhận theo quy định hiện hành, được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng nhận để lưu tại Hội đồng thi.

giang vien nao duoc mien thi ngoai ngu va tin hoc khi thang hang

Bộ GD-ĐT quy định miễn thi Ngoại ngữ và Tin học khi thăng hạng chức danh đối với 1 số giảng sư chính, giảng sư cấp cao hạng I và hạng II (ảnh minh họa)

Miễn thi tin học CDNN giảng sư chính (hạng II)

Việc miễn thi đối vớihọc đối với nhân viên đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học hoặc khoa học tin tức trở lên.

Yêu cầu: Viên chức dự thi thuộc diện được miễn thi tin học phải trình Hội đồng thi (tại địa điểm thi) minh chứng miễn thi, bao gồm: Bản gốc văn bằng được miễn thi theo quy định để đối chiếu trực tiếp tại Hội đồng thi; Bản sao văn bằng được miễn thi được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng nhận để lưu tại Hội đồng thi.

Miễn thi ngoại ngữ CDNN giảng sư cấp cao (hạng I)

Miễn thi đối với 1 trong các trường hợp sau: Đã học tập, nghiên cứu toàn thời kì ở nước ngoài và được cấp bằng đại học, bằng thạc sĩ hoặc bằng tấn sĩ của cơ sở vật chất tập huấn nước ngoài tiêu dùng 1 trong các tiếng đề cập Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trong tập huấn; văn bằng đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định hiện hành.

Đã có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ thuộc 1 trong các tiếng đề cập Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

Đã có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 4 theo Khung khả năng ngoại ngữ 6 bậc tiêu dùng cho Việt Nam (B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu) hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEFL PBT 500 điểm, TOEFL CBT 173 điểm, TOEFL iBT 61 điểm, IELTS 5,5 điểm trở lên. Các chứng chỉ ngoại ngữ đề cập trên còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến hết ngày 30/9/2017.

Đối với giảng sư chuyên ngành tiếng đề cập nước ngoài thì các quy định miễn thi ngoại ngữ tại mục 4.1 phải là tiếng đề cập khác với chuyên ngành tiếng đề cập nước ngoài đang giảng dạy.

Miễn thi tin học CDNN giảng sư cấp cao (hạng I)

Miễn thi tin học đối với nhân viên đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học hoặc khoa học tin tức trở lên.

Yêu cầu nhân viên dự thi thuộc diện được miễn thi tin học phải trình Hội đồng thi (tại địa điểm thi) minh chứng miễn thi, bao gồm: Bản gốc văn bằng được miễn thi theo quy định để đối chiếu trực tiếp tại Hội đồng thi; Bản sao văn bằng được miễn thi được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng nhận để lưu tại Hội đồng thi.

Chứng chỉ bổ dưỡng theo tiêu chí CDNN giảng sư cấp cao (hạng I)

Trong thời hạn 12 tháng từ khi ngày Bộ GD-ĐT thông báo kết quả thi thăng hạng thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chủa quản, tiêu dùng nhân viên phải có sứ mệnh cử nhân viên đã tham dự kỳ thi thăng hạng CDNN năm 2017 tham dự khóa bổ dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chí của hạng CDNN dự thi.

Trường hợp nhân viên được cử đi bổ dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chí của hạng CDNN dự thi mà không tham dự khóa bổ dưỡng hoặc kết quả học tập không đạt buộc phải thì cơ quan có thẩm quyền không bổ nhậm nhân viên vào hạng CDNN trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng và không bảo lưu kết quả kỳ thi đã tham dự./.

Bích Lan

Theo VOV