Cách quản lý external link và internalink hiệu quả

Cách-quản-lý-external-link-và-internalink-hiệu-quả.

Thuật toán pagerank được coi là cốt lõi, chấm điểm chất lượng link cho các site, từ đó xếp hạng giữa nhiều website có cùng nội dung. Trong đó, yếu tố internal link và external link là những yếu tố quan trọng, tạo nên điểm Landing page SEO. Không chỉ mua – bán backlink chất lượng mà việc quản lý cũng thực sự quan trọng để tối ưu hiệu quả SEO. Quản lý internal link và external link như thế nào để đạt hiệu quả là vấn đề quan trọng mà các SEOer cần tìm hiểu, thực hiện. Chia sẻ dưới đây là cách quản lý external link và internal link trên nền tảng wordpress hiệu quả cho các SEOer mới tham khảo.

Cách quản lý external link và internalink hiệu quả
Cách quản lý external link và internalink hiệu quả

External link và internal link ảnh hưởng đết thứ hạng website như thế nào?

Hệ thống backlink chất lượng thực sự quan trọng trong chiến lược SEO top google. Mặc dù thuật toán google có nhiều thay đổi, ưu tiên SEO onpage, nhưng với thuật toán pagerank cốt lõi thì backlink vẫn đóng vai trò không thể thiếu để tăng thứ hạng website. Điểm landing page SEO sẽ là đánh giá của thuật toán để xếp hạng trang web. Trong đó: landing page rank = internal link + external link, cho thấy tầm quan trọng của backlink.

Internal link và external link trên các site vệ tinh có tác dụng tăng sức mạnh link juice, tối ưu giúp trang web chính được phiếu bầu chất lượng, uy tín nhất trong chiến lược SEO. Internal link trên blog, liên kế các trang con trong website vệ tinh, giúp trang web được tối ưu, tăng mức độ uy tín với google. Externalink dẫn liên kết từ các trang ngoài, tạo nên hệ thống site vệ tinh có tính thống nhất cao, sức mạng để đẩy site chính tăng hạng nhanh chóng.

Cách quản lý external link và internalink hiệu quả
Cách quản lý external link và internalink hiệu quả

Link có thuộc tính dofollow sẽ dược google thu thập thông tin, đánh giá chấm điểm, còn link nofollow sẽ không được google chú ý. Do vậy, quản trị viên web có thể sử dụng các link để xây dựng site map, điều chỉnh link dofollow và nofollow trên site để điều hướng google đến những trang con chất lượng, có giá trị tốt cho SEO, nhằm tăng điểm landing page SEO.

Quản lý external link và internal link trên web vệ tinh hiệu quả

Hệ thống backlink tay được xây dựng trên nền tảng wordpress giúp SEOer dễ dàng quản lý, điều chỉnh để tối ưu chất lượng link dẫn trên site vệ tinh. Nền tảng wordpress có sẵn với plugin quản lý tất cả: internal link và external link, giúp tối ưu onpage.

  • Cài đặt plugin outbound link manager cho site hoặc blog vệ tinh, với nền tảng wordpress.
  • Tiến hành cài đặt: wordpress dashbroad – link manager – manage – all link. Lúc này tất cả các link trên websiet sẽ hiện ra để SEOer quản lý, điều chỉnh.
  • Sử dụng công cụ google chrome extension để tìm link nofollow nhanh chóng, với hiển thị các đường đứt đỏ.

Sau khi đã tìm ra hệ thống link trên site vệ tinh nền tảng wordpress với công cụ, SEO cần thực hiện điều chỉnh tỉ lệ link nofollow và dofollow phù hợp. Tối ưu điều chỉnh tùy theo tình trạng web. Chú ý điều chỉnh anchor text để chèn link, cần tự nhiên, tương ứng với từ khóa để cải thiện hiệu quả SEO.

Chiến lược SEO hiệu quả cần tối ưu internal link và external link để website được chấm điểm landing page SEO cao, tăng tính cạnh tranh với đối thủ. SEOer xây dựng backlink chất lượng tại các đơn vị bán guest post uy tín nhưng cũng cần thực hiện quản lý, điều chỉnh để đạt hiệu quả tối ưu. Xây dựng chiến lược link building hiệu quả, tối ưu sức mạnh link juice mang đến thứ hạng cao, bền vững cho trang web chính.