Trang chủ Sổ liên lạc Hộp thư Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết bạn là :
 •  Học sinh
 •  Cựu học sinh
 •  Thầy Cô giáo
 •  Cựu giáo viên Đồng Khánh - Hai Bà Trưng
 •  Khách
 •  Phụ huynh học sinh

 • Đang truy cập: 35
  Tổng số truy cập: 2490507
   
  Văn bản GD&ĐT
   
  Văn bản quy định về dạy thêm -học thêm

  ÚY BAN NHÂN DÂN TỈNH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        THỪA THIÊN HUẾ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   

  Số: 1162 / SGD&ĐT-GDCN-TX                                    Huế, ngày 29 tháng 6 năm 2007

   
   
  MỘT SỐ HƯỚNG DẪN VỀ DẠY THÊM HỌC THÊM.
   
  Thực hiện Quy định về dạy thêm học thêm, ban hành kèm theo Quyết định số 1391/2007/QĐ-UBND, ngày 13/6/2007 của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể thêm một số nội dung như sau:
  I. Dạy thêm học thêm trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác.
  1. Ngoài công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu, kém theo kế hoạch năm học, các trường không được bắt buộc học sinh phải theo học các lớp dạy thêm học thêm dưới bất cứ một hình thức nào.            
  2. Nếu có nhu cầu tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường, hiệu trưởng phải báo cáo kế hoạch cụ thể (quy mô, thời gian, địa điểm, chương trình, cán bộ phụ trách, học phí). Khi được cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp đồng ý mới được triển khai thực hiện ( Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường trực thuộc Sở, Phòng Giáo dục đối với trường trực thuộc Phòng ).
  3. Trong quá trình thực hiện dạy thêm học thêm, hiệu trưởng phải chỉ đạo lập hồ sơ quản lý ( kế hoạch, sổ đầu bài, hồ sơ tài chính...), chỉ đạo xây dựng chương trình dạy thêm hợp lý, khoa học; thường xuyên kiểm tra, giám sát để hoạt động dạy thêm học thêm đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Hiệu trưởng chÞu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp về mọi hoạt động dạy thêm học thêm ở trường mình.
  4. Không tổ chức dạy thêm học thêm trong tháng 6 (từ 01/6 đến 30/6), trừ trường hợp học sinh các lớp có thi chuyển cấp. Không mở các lớp dạy chương trình lớp 1 cho học sinh mẫu giáo.
  II. Dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.
  1. Quy định chung.
  - Lớp dạy thêm học thêm có quy môdưới10 häc sinh/ líp, không phải qua thủ tục cấp phép. Các lớp dạy thêm học thêm có quy mô từ 10 học sinh trở lên, học 1 ca / ngày, trước lúc mở lớp, giáo viên phải báo cáo cụ thể bằng văn bản cùng bản cam kết với hiệu trưởng và UBND phường, xã, thị trấn ( những giáo viên không dạy tại gia đình mình, phường, xã mình thì báo cáo với phường, xã nơi đặt lớp học ); có hồ sơ xin cấp phép gửi các cấp quản lý có thẩm quyền; khi được cấp phép, mới được tổ chức dạy.
  - Tất cả các lớp dạy thêm học thêm ( không kể quy mô ) đều phải tuân thủ đầy đủ các quy định về dạy thêm học thêm của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT.
  - Giáo viên không được ép học sinh của mình học thêm với mình; không được dạy qua loa ở chính khoá để dành thời gian dạy thêm, tạo nên những khó khăn cho những học sinh không đi học thêm.
  2. Quy định về điều kiện.
  - Điều kiện về cơ sở vật chất :
    + Lớp học đảm bảo các điều kiện theo yêu cầu tại Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT về việc ban hành “ Quy định về vệ sinh trường học” ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y Tế. Cụ thể:
    ·  Phòng học đảm bảo thông gió, thoáng khí, xa nơi ồn ào, có độ ánh sáng đồng đều không dưới 100 lux.
    ·  Đủ bàn ghế, bảng đen đúng quy định của 1 lớp học chính quy thuộc cấp học tương ứng.
    ·  Diện tích trung bình từ 1,10 m2 đến 1,25m2/ 1 học sinh. Học sinh ngồi ở bàn cuối lớp có thể thấy rõ chữ viết của bài giảng trên bảng đen.
  - Điều kiện về giáo viên : Giáo viên dạy thêm phải có trình độ sư phạm đạt chuẩn đào tạo theo quy định của cấp học, có phẩm chất đạo đức tốt, có đầy đủ sức khỏe, không trong thời gian bị kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật; được hiệu trưởng và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ( nếu dạy trình độ cấp học THPT ) hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo ( nếu dạy trình độ cấp học THCS ) đồng ý cho tổ chức hoặc tham gia dạy thêm. Trường hợp giáo viên dạy thêm không còn ở trong ngành, phải được Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo ( tuỳ theo phân cấp quản lý ) đồng ý.
  - Điều kiện về hồ sơ :
     + Đối với lớp dạy thêm có quy mô trên 10 học sinh / ca.
     · Hồ sơ xin cấp phép gồm : 1 đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm ( có mẫu ở Sở GD&ĐT ). Đơn phải có sự đồng ý của chính quyền địa phương ( cấp phường, xã, thị trấn ) và của hiệu trưởng ( nếu là giáo viên đương nhiệm ); Danh sách giáo viên thực hiện dạy thêm; 1 bản thống kê tình trạng cơ sở vật chất; 1 bản cam kết thực hiện các quy định, nếu là giáo viên đã nghỉ hưu, giáo viên các trường trực thuộc Trung ương, Bộ, Ngành, cơ sở giáo dục khác ngoài giáo dục phổ thông phải có bản lý lịch trích ngang của người xin mở lớp dạy thêm.
     · Hồ sơ quản lý : Danh sách giáo viên, danh sách học sinh, kế hoạch dạy thêm, sổ theo dõi học việc tập của học sinh, các loại hồ sơ về tài chính theo yêu cầu.
  + Đới với giáo viên ( cả trong biên chế và ngoài biên chế Nhà nước ) có nhu cầu tham gia dạy thêm: Viết đơn gửi hiệu trưởng và Giám đốc Sở GD&ĐT hoặc Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ( tuỳ phân cấp quản lý ) và chỉ được tham gia dạy thêm khi được Sở hoặc Phòng cấp phép .
  - Quy trình cấp phép : Tổ chức, cá nhân có nhu cầu dạy thêm, làm hồ sơ gửi Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng Giáo dục, tùy theo cấp học và đơn vị đã được phân cấp quản lý. Sau khi thụ lý hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định các điều kiện mở lớp theo quy định. Nếu hội đủ các yêu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo ( đối với lớp dạy thêm trình độ THPT ), hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép dạy thêm ( đối với lớp dạy thêm trình độ THCS ).
               Giấy phép dạy thêm được cấp cho tổ chức, cá nhân có giá trị trong vòng 1 năm, tính từ ngày ký.
  III. Quy định trách nhiệm đối với hoạt động dạy thêm học thêm
  1. Hiệu trưởng :
    · Quán triệt cho đội ngũ giáo viên về các văn bản và các yêu cầu chuyên môn về dạy thêm học thêm.
    · Quản lý những giáo viên của trường có mở lớp dạy thêm học thêm.
    · Phối hợp với UBND phường, xã để kiểm tra, giám sát hoạt động dạy thêm học thêm.
  2. Tổ chức, cá nhân mở lớp dạy thêm :
    · Thực hiện nghiêm túc, thường xuyên các quy định về dạy thêm học thêm và các quy định khác do các cấp có thẩm quyền ban hành.
    · Có đủ hồ sơ quản lý lớp học, hồ sơ tài chính.
    · Thực hiện nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước theo chỉ đạo của chính quyền và các cơ quan chức năng.
    · Đảm bảo các quy định về cơ sở vật chất, giáo viên, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại điểm dạy thêm, chịu trách nhiệm hoàn toàn về mối quan hệ với học sinh và phụ huynh.
    · Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo chính xác, trung thực theo quy định.
    · Không được tuỳ tiện thay đổi địa điểm trung tâm, lớp dạy thêm theo hồ sơ đăng ký; không được mượn tên giáo viên, giảng viên có học vị, học hàm để quảng bá.
    · Tạo điều kiện tốt nhất khi các đoàn kiểm tra của các tổ chức, đơn vị có trách nhiệm đến làm việc.
  3. UBND xã, phường, thị trấn : ( do UBND huyện, thành phố chỉ đạo )
    · Phối hợp với các trường học, các cơ quan quản lý giáo dục liên quan để quản lý các lớp dạy thêm học thêm được cấp phép ở các cấp học, bậc học trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các lớp dạy thêm học thêm không được cấp phép hoặc được cấp phép nhưng không thực hiện đúng các quy định.
    · Thường xuyên kiểm tra hoặc phối hợp với hiệu trưởng, kiểm tra các lớp dạy thêm học thêm. Nội dung kiểm tra : việc thực hiện các quy định của các cấp có thẩm quyền về dạy thêm học thêm, các quy định về an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn có lớp dạy thêm học thêm.
    · Báo cáo hiệu trưởng và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép dạy thêm học thêm tình hình dạy thêm học thêm trên địa bàn. Quản lý hồ sơ dạy thêm do hiệu trưởng, người dạy thêm cung cấp và UBND xã, phường xác lập .
   
   
   
   
   GIÁM ĐỐC 
                                                                                                               (Đã ký)
                                                                                          Nguyễn Thị Thu Hà

   

  Nguồn : Website SGD&ĐT Thừa Thiên - Huế

  Ngày đăng: 11/11/2009
  ------------------------------------
  Trang trước   Bản in
  Bài viết khác
  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012 (02/09/2011)
  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra - kiểm tra năm học 2010-2011 (09/10/2010)
  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KT-KĐCLGD 2010-2011 (09/10/2010)
  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm 2010-2011 (09/10/2010)
  Thông tư ban hành chế độ làm việc đối với GV phổ thông (09/08/2010)
  Quy chế công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia (10/04/2009)
  Hướng dẫn thêm của BGD&ĐT về những quy định trong điều lệ trường THPT (10/04/2009)
  Điều lệ trường Trung học (10/04/2009)
  Luật giáo dục (10/04/2009)
  Pháp lệnh cán bộ, công chức (10/04/2009)
  Xem tất cả...
   
  Dự thảo Quy chế tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015. (19/12/14)
  Kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ 1 năm học 2014-2015 (có điều chỉnh lịch thi các khối 10 và 11) (17/12/14)
  Làm việc cùng đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (14/12/14)
  Thông báo về việc tổ chức chương trình thi IQ trên website viettelstudy.vn (13/12/14)
  Danh sách học sinh đạt giải kỳ thi HSG Tỉnh năm học 2014-2015 (11/12/14)
  Danh sách học sinh đạt giải kỳ thi HSG Tỉnh năm học 2014-2015
  • Chế Thị Len Len 12A1 Giải 4 Sinh
   Đặng Anh Thư 12A4 Giải 4 Hoá
   Đặng Tuấn Kiệt 12A2 Giải  4 Anh
   Đỗ Thị Yên Nhi 12A3 Giải 3 Toán
   Đoàn Quỳnh Anh 12B2 Giải 4 Nhật
   Đoàn Thị Quỳnh Linh   Giải 4 Sinh
   Đường Lê Thu Thảo 12B3 Giải 1 Anh
   Dương Ngọc Nhật Vy 12B2 Giải 3 Anh
   Giáp Đặng Huyền Trân 12B5 Giải 3 Anh
   Hà Xuân Tuấn 12A1 Giải 4 Toán
   Hồ Hoàng Hà   Giải 4 MTCT 11
   Hồ Sĩ Tín 12A2 Giải 3 Sinh
   Hồ Thị Hoàng Anh 12B5 Giải 3 Anh
   Hoàng Đỗ Thảo Nhi 12B2 Giải 2 Nhật
   Hoàng Ngọc Quý 11A3 Giải 4 Tin 
   Lê Đình Khoa 12A5 Giải 1 Tin 
   Lê Ngọc Tiệp 12A4 Giải 3 Tin
   Lê Nguyễn Bảo Ngọc 12B2 Giải 4 Nhật
   Lê Nguyễn Uyên Thi 12B1 Giải 4 Anh
   Lê Thị Băng Châu 12B2 Giải 4 Văn
   Lê Thị Đoan Trang 12B4 Giải 1 Văn
   Lê Thị Đoan Trang 12B4 Giải 4 Văn chuyên
   Lê Thị Hoài Linh   Giải 4 Văn
   Lê Thị Lâm Vân 12B2 Giải 2 Sử
   Lê Văn Lộc 12A3 Giải 4 Toán
   Ngô Nhã Kỳ 12B4 Giải 3 Sử
   Nguyễn Bảo Ngọc 12B5 Giải 3 Anh
   Nguyễn Công Đức Tuấn 12A4 Giải 4 Tin
   Nguyễn Đình Nam 12B7 Giải 4 Tin
   Nguyễn Hoàng Đình Hải 12A4 Giải 3 Anh
   Nguyễn Hoàng Nhật Phương 12B4 Giải 2 Văn
   Nguyễn Hoàng Nhật Phương 12B4 Giải 4 Văn chuyên
   Nguyễn Hữu Long 12B5 Giải 4 Hoá
   Nguyễn Khoa Ngọc Hà 11B2 Giải 3 Anh
   Nguyễn Lê Uyên Nhi 12B3 Giải 3 Văn
   Nguyễn Lương Duy 12A3 Giải 4 MTCT12
   Nguyễn Mai Uyên Phương 12B5 Giải 4 Văn
   Nguyễn Minh Đạt 12A3 Giải 2 Sinh
   Nguyễn Minh Đạt 12A3 Giải 3 Hoá
   Nguyễn Ngọc Đoan Trang 12B2 Giải 3 Tin
   Nguyễn Nguyên Hảo 12B4 Giải 3 Văn
   Nguyễn Tất Thành 12B4 Giải 2 Tin
   Nguyễn Thái Huy 12B8 Giải 3 Văn
   Nguyễn Thị Phương An 12B1 Giải 3 Anh
   Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 12B2 Giải 3 Nhật
   Nguyễn Thủy Tiên 12b3 Giải 1 Văn
   Nguyễn Uyên Phương 11B2 Giải 3 Nhật
   Phan Hoàng Mỹ Linh 12B2 Giải 3 Nhật
   Phan Tại Mẫn 12B6 Giải 4 Sinh
   Tôn Nữ Ngọc Bảo 12A2 Giải 2 Nhật
   Tôn Nữ Thị Bảo Uyên 12A3 Giải 3 Toán
   Tôn Nữ Vân Anh !2B1 Giải 3 Văn
   Trần Công Vinh 12A3 Giải 4 Toán
   Trần Đức Vũ Hùng 12A3 Giải 3 Anh
   Trần Phan 12A1 Giải 4 Sử
   Trần Thị Ngọc Trâm 12B5 Giải 4 Anh
   Trần Thị Thuỳ Linh 12A2 Giải 3 Sinh
   Văn Thị Hồng Nhung 12b4 Giải 3 Văn
   Võ Minh Tuấn 12A3 Giải 3 Toán
   Võ Minh Tuấn 12A3 Giải 3 MTCT12